X Automation leverer SRO anlæg til forsynings- og procesindustrien

Hvad er et SRO anlæg?

Et SRO anlæg er et samlet elektronisk system til styring og overvågning af automatiske anlæg, eksempelvis et produktionsanlæg på et vandværk, biogasanlæg, industrianlæg, kraftvarmeværk eller fjernvarmeværk.

SRO står for Styring, Regulering og Overvågning og er dermed betegnelsen for den software, som anvendes for at kunne overvåge og indsamle data, der blandt andet bruges til at regulere og tilpasse produktionen på forskellige slags procesanlæg. X Automation leverer SRO anlæg til forskellige brancher i procesindustrien.

Et SRO anlæg tager udgangspunkt i dataindsamling, rapportering og visualisering heraf. Vi hjælper selvfølgelig både med design og implementering af jeres SRO anlæg, samt service og support efterfølgende.

Der kan være mange forskellige enheder tilknyttet et SRO-anlæg.

Vand

SRO anlæg til vandværker

Energi

SRO anlæg til fjernvarme og kraftvarmeværker

Biogas

SRO anlæg til biogasanlæg

Industri

SRO anlæg til industri

Formålet med at integrere et SRO-system er at opnå optimal overvågning af jeres produktionsanlæg, så I kan regulere og optimere anlægget løbende i driften. Det vil give et bedre overblik og i sidste ende garantere jer en bedre drift og forsyningssikkerhed.

X Automation opbygger SRO anlæg med hardware fra anerkendte fabrikater, herved sikres service og reservedele i hele anlæggets levetid.

Vi anvender åbne software systemer, så kunden kan opdatere, udvide og løbende få systemet vedligeholdt uanset valg af leverandør.

Herudover programmerer vi SRO anlægget med velafprøvede standard blokke og tilhørende SCADA skabeloner, som altid er gennemtestet sammen.

Det enkelte projekt tilpasses altid kundens applikation, men grundstenen er altid software, som er standardiseret og gennemtestet.

 

Der er service på vores SRO anlæg i alle døgnets 24 timer. Læs mere om dette lige her.