Kongerslev Fjernvarmeværk

Styring af to-trins varmepumpe

Kongerslev Fjernvarmeværk ville gerne have udvidet med en akkumuleringstank og varmepumper, der kunne dække det meste af varmeforbruget i sommerperioden og i vinterperioden køre for sig selv eller i samdrift med fliskedlen.

X Automation har stor erfaring i styring af varmepumper på forskellige typer af anlæg og fik derfor til opgave at levere effekttavler samt SRO-integration til varmepumpeprojektet.
Der er installeret et to-trins ammoniak baseret varmepumpeanlæg på ca. 1,5 MW med 4 udeoptagere på glykol samt hjælpeudstyr.
Derudover er der opstillet en stor akkkumuleringstank på 1500 m3 for at kunne drifte energienhederne på en mere fleksibel og driftsøkonomisk måde. Varmepumpen kan driftes på flere måder i forhold til akkkumuleringstank og fliskedel.

Via X Automation SRO kan Kongerslev Fjernvarme styre samdriften mellem varmepumpen og fliskedlen og derved energioptimerer driften.
Varmepumpen blev idriftsat sidst i november 2020 og blev afleveret i februar 2021.

Kongerslev Fjernvarmeværk producerer varme på 2 adresser i Kongerslev. Dels det gamle værk på fælledvej hvor der er 3 gasmotorer, gaskedel og akkutank samt det nyere værk på Danmarksvej, hvor der er en fliskedel.
Det var hovedsageligt flisværket, der leverede varmen til fjernvarmeforbrugerne og hvis produktionen ikke kunne følge med, startes gaskedlen på fælledvej.

X Automation har i mange år serviceret varmeværket og i 2014 blev de gamle PLC’er udskiftet og overvågningen opdateret til nyeste version.
Der er løbende lavet styringsændringer og forbedringer.

Læs mere om driftsoptimering af din varmepumpe

Kontakt mig og lad os snakke din løsning igennem!

Kent Hastrup Jensen - Direktør

khj@xaut.dk

Tlf. 30 94 86 21