X Automation kan styre din varmepumpe

X Automation har udviklet produktet X Forecast som starter og stopper varmepumper ud fra aktuelle MWh elpris samt udetemperatur. X Forecast programmet sikrer, at varmepumperne altid kører på de mest fordelagtige tidspunkter ud fra den aktuelle elpris.

Programmet henter kontinuerligt el-spotprisen samt udetemperatur og beregner herudfra en marginal pris for varmpumperne. Der vælges mellem forskellige driftstilstande i en driftsplan på timeniveau. Driftsplanen er tilgængelig for i dag og day ahead / prognose for næste døgn.

Der indtastes en ønsket kWh varmeproduktion som sætpunkt, der automatisk deles ud på døgnets billigste timer ud fra den beregnet marginalpris og valgte driftstilstand. Sætpunktet kan komme fra overordnet styring som sidste dags forbrug ab værk + faktor.

Der kan indtastes marginalpris for gas og flis, som programmet så tager højde for i driftsplanen.

Ud fra driftsplanen og den ønsket varmeproduktion giver programmet på timeniveau start / stop til varmepumperne.

Download produktblad her.

Jeg varetog i forvejen X Forecasts opgave, så vi valgte det ikke for den økonomiske besparelse. Til gengæld sparer programmet mig for mange timers arbejde i løbet af ugen, hvilket har stor værdi for os.

Driftsleder Anders Ravn-Nielsen - GHH Forenede Kraftvarmeværker
  • Programmet er baseret på kendt teknologi
  • Kan stå alene eller integreres i eksisterende SCADA-system
  • X Forecast henter kontinuerligt el-spotpris og day ahead
  • COP-beregning ud fra udetemperatur

Kontakt mig hvis du ønsker at høre mere om vores produkt X Forecast

Allan S. Jensen

Projektingeniør