Asferg Vandværk

Fremtidssikring af vandværkets SRO

Asferg Vandværk, beliggende nord for Randers, pumper årligt omkring 70.000 m3 rent vand ud til sine forbrugere. Bestyrelsen henvendte sig med ønske om ny styring i forbindelse med deres renovering og opdatering af værket samt etablering af ny boring.

Med stor fokus på de stigende administrative krav samt forsynings- og IT-sikkerhed ønskede bestyrelsen et intuitivt system til fejlsøgning, optimering af processer og logning af driftsdata.

Læs annonce fra Vandposten nov. 2021 her.

Vores nye SRO anlæg er stabilt og fungerer allerede som vores nye "kollega", der hele tiden overvåger vores vandværk. X Automation foretog en behagelig aflevering af projektet med dertilhørende undervisning og oplæring i vores nye SRO anlæg. Bestyrelsen er 100% trygge og tilfredse med resultatet.

Formand Kurt Rasmussen - Asferg Vandværk

X Automation har leveret en komplet styretavle til vandværket med målerfelt og sektion for bygningsinstallation samt en AQA-boringstavle til den nyetablerede boring. Systemet er i dette tilfælde specifikt designet til styring, regulering og overvågning af indpumpning og overvågning af udpumpningen på vandværket via AQA3000. Med X Automations AQA5000 overvågningssystem, får Asferg vandværk datalogning af alle relevante driftsdata, fejl og alarmmeldinger, så de kan bruges til løbende afrapportering.

AQA5000 er et komplet PC overvågningssystem, der er installeret med software til registrering, online visning og rapportering. Systemet giver online procesovervågning og mulighed for justering af styringsparametre. Det er en nem og brugervenlig overvågning, der både kan tilgås fra værket, hjemme fra PC’en samt via en app på mobiltelefonen. Det er herudover muligt at prioritere alarmer, så kun de væsentlige alarmer sendes om natten.
Systemet er modulopbygget, så sektioner kan udvides i takt med fremtidige renoveringer – det giver både fleksibilitet og tryghed.

AQA-produkterne er bestykket med komponenter, som sikrer høj forsyningssikkerhed. Det betyder, at alle komponenter er leveret af anerkendte leverandører. Herudover er der monteret manuelle omskiftere i tavlen, så der kan produceres og leveres vand, uanset hvilke udfordringer der kan opstå.

Kontakt os for rådgivning om jeres værk.

Brian Nielsen

Projektingeniør

Jesper S. Jensen

Projektingeniør