Komplet overvågningssystem

AQA5000 SRO

Vi kender til vigtigheden af løbende rapportering og driftssikkerhed på vandværker. Med X Automations overvågningssystem, får I datalogget alle relevante driftsdata, fejl og alarmmeldinger, så de kan bruges i løbende afrapportering.

AQA5000 er et komplet PC overvågningssystem, der er installeret med software til registrering, online visning og rapportering. Systemet giver jer online procesovervågning og mulighed for justering af styringsparametre.

Alarmmodul
Vores system er smart og hjælper via et alarmmodul med at overvåge, indikere og registrere opståede alarmer og hændelser i værkets drift. I har også mulighed for at modtage alarmer, som SMS-beskeder til tilknyttede mobilnumre, via GSM-nettet.

Rapporter
X Automations AQA5000 overvågningssystem giver jer mulighed for at generere både standard rapporter, eksport til Excel og brugerdefineret rapporter.

Systemet kan generere rapporter pr. døgn, måned eller år, som kan vise værdier for f.eks. pumpernes driftstimer eller flowrapporter med den udpumpede vandmængde fra 1 time til 24 timer.

Fjernovervågning
I dag er overvågning også overvågning på afstand og vores system giver jer som driftsansvarlig eller andre brugere, mulighed for at koble sig på PC’en på vandværket fra en stationær eller bærbar computer via fjernadgang. Det giver fleksibilitet og tryghed, når I kan fjernaflæse driftstilstanden, fejlmeddelelser og evt. alarmmeldinger på online billeder.

Mobil App
Med en mobil app kan driftsansvarlige modtage og kvittere for aktive alarmer fra SRO-systemet, direkte på deres iPhone / Android phone. Herudover kan de også indstille og ændre forskellige værdier og setpunkter direkte via appen.

I får følgende fordele med AQA5000 overvågning

Alarmhåndtering

Kurveværktøj

Standard rapportlayout

Mobil App

Brugerdefineret rapportlayout

Mulighed for fjernovervågning

Kan kommunikere med alle PLC-typer

Åbent system

Mulighed for alarmer via SMS