Brønderslev Forsyning

Servicering gennem mange år

Brønderslev Forsyning opførte kraftvarmeværket på Virksomhedsvej i 1995.
X Automation stod den gang for levering af højspændingstavler, styretavler og PLC udstyr for de 7 gasmotorer samt hovedpumper og fællesudstyr.

I 2006 leveres der 2 stk. 15MW gaskedler samt styretavler hovedpumper m.m. til udpumpning til Jyllandsgade.

Overvågning af kraftvarmeværket sker med IGSS software, som X Automation løbende har serviceret og opgraderet.

X Automation har løbende leveret automation til kraftvarmeværket og kedelcentraler i byen

I 2019 er den gamle PLC styring på centralen i Skolegade blevet udskiftet/opdateret.

I 2020 er der på centralen på Eventyrvej udskiftet de 3 gamle kedler med én ny 14,5 MW gaskedel, hvor X Automation leverede ny styretavle og styring. Den gamle styring af fremløbspumper og returpumper blev også opgraderet.

Vi gennemgår gerne jeres løsning, og rådgiver omkring produktionsanlægget uanset, hvilken type energianlæg, der er tale om

Peter Frandsen, Projektingeniør

Tag fat direkte i vores direktør Kent H. Jensen, så tager vi en uforpligtigende snak

khj@xaut.dk
Tlf. 30 94 86 21