Fensmark Vandværk

X Automation leverer automatik til stort moderne vandværk

Fensmark Vandværk er i dag et stort vandværk, der med forsyningssikkerhed leverer vand direkte til 4.800 mennesker.

Værket blev stiftet i 1938, og siden omdannet til et andelsselskab. Vandforsyningen er gennem tiden opretholdt ved hjælp af to mindre vandværker, hvor vandværkets ældste boringer, der er mere end 50 år gamle er placeret.

I nyere tid er to boringer etableret og en trykforøger til forsyning af højtliggende forbrugere med tilstrækkeligt tryk.
X Automation og Fensmark Vandværk har arbejdet sammen siden 2005, hvor X Automation leverede ny automatik, i form af styretavler og overvågning, til de to værker på Elmevej og Holmegårdsvej.

I 2019 byggede Fensmark helt nyt vandværk med de to tidligere værker under ét tag. Det nye Vandværk er opbygget med fokus på forsyningssikkerhed med to uafhængige produktionslinjer med trykfiltre og rustfrie rentvandstanke samt separat AQA-automatik til hver linje. Forsyningen af råvand sker fra to separate kildepladser med hver to boringer.

Fensmark Vandværk har entreret med X Automation, som rådgiver ved vort nye vandværksbyggeri fuldført i 2019. X Automation har ydet bestyrelsen en professionel og værdifuld rådgivning til og træffe de rigtige valg til sammensætning af 2 nye procesanlæg. Med X Automation’s velkendte automatikstyring tilvirket i de 2 procesanlæg har vi fået et velfungerende nyt vandværk, som vi er meget stolte af i bestyrelsen.

Formand Erling Green Christensen - Fensmark Vandværk

Hos X Automation har vi stor erfaring indenfor vandforsyning og kender til de høje krav om driftssikkerhed og forsyningssikkerhed. Vi har specialiseret os i at udvikle og levere automatik til alle typer vandværker, og derfor blev vi også samarbejdspartner på rådgivning, projektering, levering af forsynings- og automatiktavler, SRO-anlæg samt idriftsættelse, indregulering og dokumentation til projektet på Fensmark Vandværk.

Sammen med Fensmark Vandværk har vi opnået forsyningssikkerhed ved at have et effektivt samarbejde om grundlaget og opbygningen af de nye anlæg og herefter med en fast supportaftale. Løsningen giver garanteret driftssikkerhed og overvågning, så det er muligt at pumpe rent vand ud til forbrugerne lige meget, hvilket problem, der kan opstå.

Vi gennemgår gerne jeres løsning, og rådgiver omkring produktionsanlægget uanset, hvilken type vandværk, der er tale om

Jesper S. Jensen

Projektingeniør

Brian Nielsen

Projektingeniør