Energi Vegger a.m.b.a.

God kemi og vidensdeling – den direkte vej til ønske styringssystem

Der er sket meget. Både med teknologien, måden systemer bygges op på og med farven på håret i den tid, vi har arbejdet sammen med Vegger Biogas.

Biogasanlæg har ligesom andre tekniske løsninger gennemgået en stor udvikling fra opstarten, hvor det ofte var projektbaserede ”alternativ energi” projekter og til i dag, hvor styring og overvågning sker via telefonen – og endda kan ske fra en bjælkehytte i USA. Og det er sådan, vores kunde, driftsleder Richard Bengtsen fra Energi Vegger, beskriver udviklingen med biogas. En udvikling som han og Energi Vegger har arbejdet med siden 1986. Og siden 1988 har de samarbejdet med os omkring biogasanlæggene.

"Jeg havde en klar vision om, hvilket system jeg ønskede, da vi skulle bygge anlægget i 1986, og også da vi skulle bygge om i 2014. Igennem årene og på begge store opbygninger har samarbejdet og sparingen med holdet fra X Automation været helt optimalt. Én ting er at se på tegninger og tal – en anden ting er, når systemet virkelig skal bygges op og stå sin prøve. Her har X Automation leveret hver gang, og indfriet vores ønsker til systemet.”

Driftsleder Richard Bengtsen, Energi Vegger.

Ombygning og opdatering uden store forstyrrelser på driften

Når vi hos X Automation opsætter store anlæg i forsyningsindustrien som f.eks. biogasanlæg, er det afgørende, at vi har styr på, hvordan vi kan arbejde med ombygningen og opdateringen uden store forstyrrelser på driften. Derfor skal der være en sikker plan, og en god analyse af det eksisterende system, så driften fortsætter inden det nye system er sat op. I praksis betyder det, at vi opdeler i etaper og grupperer de komponenter, der skal bruges sammen. Ud fra opdelingen deles el-tavler i sektioner, og styringen laves herudfra. Så kan vi teste og igangsætte driften af en el-tavle til en reaktor og når den er idriftsat, kan vi gå videre.

Når ro i maven har værdi

Vi designer vores SRO-løsninger, så de bliver nemme for vores kunder at anvende. Vegger Biogas testede tilfældigvis tilgængeligheden på en tur til USA, og det var faktisk muligt at logge ind og følge systemet hjemme i Danmark fra en bjælkehytte langt væk. Og skulle der alligevel opstå spørgsmål, har vores vagttelefon åbent alle døgnets 24 timer.

"Jeg kan rigtig godt lide den behagelige tilgang. Det er så rart, at der ikke er noget, der er for svært. Alt kan lade sig gøre. Vi har en meget kompleks styring, og nogle gange vil vi gerne have noget, der måske ikke er ligetil. De har indfriet det hele indtil nu"

Driftsleder Richard Bengtsen, Energi Vegger.

SRO-løsninger med fokus på datatilgængelighed og brugervenlighed

I forhold til eksisterende systemer, er det vores klare holdning, at alt er muligt og alle opsætninger kan overskues, tilpasses og optimeres.

Det handler om at have den rette tilgang og rette erfaring. Alle systemer kan være komplekse, men vi har set det meste, og kan ret hurtigt gennemskue systemet. Det vigtigste er, at vi kommer direkte ind til kernen og hvilke behov, der skal tages højde for – om det så er muligheden for selv at rette i programmer, hvordan el-tavler opbygges eller noget helt andet. Med en gennemarbejdet løsning til automatisering af biogasanlæg får vores kunder tryghed – anlæggene er både driftssikre og selvregulerende.

Vi gennemgår gerne jeres løsning, og rådgiver omkring produktionsanlægget uanset, hvilken type biogasanlæg, der er tale om.

Kristian Knøsgaard Frank, Projektingeniør

Tag fat i direktør Kent H. Jensen for en uforpligtende snak

khj@xaut.dk
Tlf. 30 94 86 21