Aarhus Universitetshospital Skejby

Forsyningssikkerhed på Skejby Sterilcentral

Hos X Automation kender vi alt til forsyningssikkerhed og vigtigheden heraf. – Måske er det netop derfor, at vi er blevet valgt som automationsleverandør til Sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital.

Sterilafdelingen består af en sterilproduktion og et sterillager. Disse enheder står for den samlede genbehandling, sterilisering og logistik af instrumenter til alle medicinske operationer på hospitalet og er ansvarlige for, at det sker rettidigt.

Der bliver altså med andre ord ikke opereret én eneste patient, hvis vandbehandlingsanlægget til sterilcentralen fejler!

X Automation har stor forståelse for vigtigheden af at påvirke produktionen mindst muligt hos vores kunder, så derfor brugte vores hold bestående af en serviceingeniør samt en servicetekniker det meste af en søndag, i tæt samarbejde med øvrige interessenter, på at ombygge og udskifte eksisterende automation for vandbehandling til Sterilcentralen.

Arbejdet omhandler opdatering af automatik i eksisterende styretavle, herunder udskiftning af PLC komponenter for vandbehandling til dekonterminator ved Sterilcentralen.

X Automation har leveret/udarbejdet følgende til AUH:

  • PI-diagrammer
  • El tegninger
  • Udskiftning af PLC samt nyt program
  • Udskiftning af kommunikationsinterface til pneumatik
  • Udskiftning af frekvensomformere
  • Komplet opdatering af dokumentation
  • Siemens Comfort Panel (HMI) for procesvisualisering
  • Kommunikation til eksisterende CTS-anlæg