Råvandsautomatik

AQA2500

Hos X Automation har vi udviklet en styreenhed, der er med til at sikre driftssikkerheden på vandværker. Enheden er udviklet til styring, regulering og overvågning af indpumpningsdelen og styring af boringer og skylning af filter.

Beskrivelse
Med AQA2500 kan I logge driftsdata pr. uge, måned og år. Tryk og flow præsenteres både som kurver og tabeller. Data kan overføres til PC med AQA5000 SRO-overvågning, og styreenheden er forberedt til udveksling af data med alle typer af SRO og CTS.

Opbygning
AQA2500 indeholder en PLC styreenhed og en stor brugervenlig touchskærm i farver. Styreenheden leveres til jer som en samlet afprøvet tavleenhed.

Opbygningen er komplet med eludrustning og frekvensomformer til hver pumpe indbygget i tavlen. Tavlen kan leveres i standardudførelse eller individuelt tilpasset jeres behov.

Betjening
I får optimal brugervenlighed fra installation til den daglige betjening med AQA2500.

Touchskærmen kan anvendes både til den daglige overvågning eller justering af anlægget.

Driftssikkerhed er essentiel, og derfor kan alle komponenter køre i nøddrift ved hjælp af omskifter til manueldrift.

I får følgende fordele med AQA2500 styringsfunktioner

Kan registrere vandspejlsniveau og -mængde for boringer og foretage ønsket prioritering og alternering af råvandspumper

Indeholder funktioner for ”harmonisk indvinding”, herunder styring af frekvensomformer til boringer

Indeholder funktioner til automatisk filterskyl af åbne og/eller lukkede filtre

Indeholder funktioner til styring af avanceret vandbehandling

Har ingen øvre grænser for antal boringer og ventiler til filterskyl

Driftsdata samt fejlindikering udlæses på 7” touchskærm

Kommunikation til AQA5000 SRO

Nøddrift via manuel omskifter

Fleksibelt tavlelayout specieltilpasset værket