VANDVÆRKSAUTOMATION

Xergi Automation har siden 2001 markedsført og udviklet Danfoss AQA produkt program for automatik til vandværker og tilbyder vandværkerne optimale løsninger med sikkerhed for kvalitet og service.
 
Med baggrund i 25 års erfaring fra automatisering af mere end 1000 private vandværker er AQA-systemet et elektronisk styresystem, der som standard er udstyret med reguleringsfunktioner og styresekvenser, som sikrer optimal driftsikkerhed på vandværket og dermed størst mulig forsyningssikkerhed for forbrugerne.
 
AQA-systemet er baseret på behov og krav om optimal driftssikkerhed. Derfor er automatikken opbygget som 2 separate styresystemer med hver sin PLC automatik, AQA2000P system for udpumpning og AQA2500 system for proces herunder indpumpning og filterskyl.
 
AQA-systemet er modulopbygget. Det gør det muligt at installere de sektioner, der er relevante, og senere udvide med de andre i takt med renoveringen af vandværket. 
Luk menu