Lille og nem dataopsamling

AQA1000 dataopsamling

takt med de stigende krav om, at vandværker skal registrere og levere data, har vi haft fokus på at udvikle en smart og nem løsning, som kan lette driftspersonalets arbejde.

Produktet AQA1000 Dataopsamling fra X Automation er udviklet til vandværker, der har behov for en enkel og prisbillig registrering af måleresultater. Vandværkets data kan vises smart på AQA5000 eller på mobil enhed. Driftspersonalet kan også modtage en SMS-alarm besked i tilfælde af unormale situationer.

Den nye løsning giver fordele ved:

Boring – hvor registrering af pejling, flowmængder, temperatur og lågekontakt kan registreres konstant.

Det lille vandværk – hvor udpumpningstryk, udpumpningsmængde og niveau i rentvandstank og elforbrug nemt kan overvåges og registreres.

Trykforøger – hvor tilgangstryk, afgangstryk og flowmængde kan registreres.

Sektionsmålebrønd – hvor flow i en given ledning kan registreres.

Nødforsyningsstation – hvor få signaler ønskes opsamlet og vist.