Xergi Automation leverer SRO-anlæg til
biogasanlæg, kraftvarme- og fjernvarmeværker
samt spildevands- og specialrenseanlæg

I en tæt dialog med kunden eller dennes rådgiver udvikler vores ingeniører styringsstrategier for processen på anlæggene. Vores teknikere gennemfører herefter programmering, test og idriftsætning af anlæggene.
I driftsfasen tilbydes kunderne netbaseret support til procesoptimering og hotline hjælp. Xergi Automation leverer endvidere komplette SRO-anlæg og maskinstyringer kombineret med el-tekniske forsyningsløsninger til forarbejdnings- og procesindustrien.

Xergi Automation kan tilbyde el- og SRO-teknisk service og vedligehold i form af servicekontrakter med løbende service eller som ad hoc opgaver. Ved servicekontrakter kan der, foruden varetagelsen af planlagt vedligehold, sikkerhedstjek og driftssupport, tilbydes tilkaldeservice, der sikrer hurtig udrykning i forbindelse med anlægsnedbrud. 
Aftalerne sammensættes efter kundens behov og kan indeholde alt fra et årligt servicetjek til løbende bistand med f.eks optimering af SRO-styresystemerne.

Luk menu